Regulamin serwisu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, w serwisie internetowym prowadzonym w domenie get-money.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym Getmoney”/,,Serwisem Getmoney”) przez właściciela serwisu Getmoney, zwanego dalej "Usługodawcą" z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, 08-300, ul. Ks. Bosco 8a/16, zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny. Sygn. akt: I Ns. Rej. Pr. 12/15, NIP: 8230004075.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania ze stron Serwisu Getmoney (dalej "Serwis") oraz z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w ramach Serwisu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Materiały, informacje i dane publikowane w serwisie www.get-money.pl nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek bankiem lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w serwisie www.get-money.pl.
 3. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i logo (firm, banków) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
 4. Redakcja serwisu www.get-money.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność, zupełność, i dokładność przedstawianych informacji, jednakże w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechanie podjęcia działań na ich podstawie.
 5. Serwis get-money.pl zawiera odesłania do serwisów internetowych, Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów. Getmoney nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, jak również za inne dane prezentowane w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

II. Definicje

 1. Regulamin – ogólne warunki korzystania ze strony internetowej www.get-money.pl (w tym kalkulatorów i formularzy kontaktowych) oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Serwis — internetowy serwis get-money.pl zawierający kalkulator kredytowy, formularze kontaktowe, materiały, informacje i dane na temat produktów bankowych oferowanych przez Partnerów. Przez Serwis należy rozumieć zbiór stron internetowych w domenie o nazwie get-money.pl, umieszczony pod linkiem na stronie głównej www.get-money.pl.
 3. Portal get-money.pl — oznacza portal prowadzony przez Usługodawcę w domenie get-money.pl, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi przez Portal/ Serwis get-money.pl i jego treścią.
 4. Użytkownik — oznacza każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług świadczonych w Serwisie Getmoney.
 5. Produkty — oznaczają usługi lub produkty oferowane przez Dostawców.
 6. Pożyczkodawca – podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy i niedziałający na jego zlecenie, realizujący usługi polegające na udzielaniu pożyczek, kredytów lub innego rodzaju finansowania. Czynności oraz usługi Pożyczkodawcy realizowane są poza Serwisem i nie są jego częścią.

III. Świadczone usługi

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca udostępnia w Serwisie Usługi nieodpłatne na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Głównym celem Serwisu Getmoney jest przedstawienie zasad udzielania pożyczek pozabankowych przez oferujących swoje usługi na rynku polskim Pożyczkodawców i pomoc Użytkownikom w znalezieniu dopasowanego do ich potrzeb Pożyczkodawcy. Usługodawca oferuje również porównywarkę ofert Pożyczkodawców i przedstawia je w formie rankingów.
 4. Serwis Getmoney jest stroną internetową zawierającą oferty banków, instytucji finansowych, porównywarki kredytowe służące do porównywania poszczególnych finansowych elementów oferty kredytowej (w tym oferty kredytów mieszkaniowych, kredytów gotówkowych, kont osobistych) wybranych banków.
 5. Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych produktami bankowymi.
 6. Źródłem pozyskanych informacji użytych w celu porównania ofert są materiały i dane o ofertach bankowych uzyskane zgodnie z prawem na podstawie zawartych przez Właściciela Serwisu umów z Partnerami.
 7. Informacje zawarte w Serwisie oraz przesyłane w ramach świadczonych usług mają charakter wyłącznie informacyjny. Administrator oraz Partnerzy dokładają wszelkich starań, aby informacje, dane i symulacje zostały poprawnie i rzetelnie zaprezentowane, jednakże ze względu na znaczącą ilość zmiennych nie gwarantują ich zgodności ze stanem faktycznym.
 8. Prezentowane w Serwisie informacje i dane nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacji w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Usługodawca prezentuje w Serwisie informacje na temat konkretnych Pożyczkodawców. Szczegółowe informacje na temat oferty danego Pożyczkodawcy dostępne są na właściwej stronie Pożyczkodawcy. Na właściwej stronie Pożyczkodawcy można również znaleźć informacje co do procedury uzyskania pożyczki oraz przeprowadzić konkretne kroki zmierzające do wzięcia pożyczki.
 10. W ramach get-money.pl Usługodawca udostępnia Użytkownikom jedynie informacje o ofertach Pożyczkodawców. Sam Usługodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie i nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie jakichkolwiek usług czy czynności przez Pożyczkodawcę oraz nie ma wpływu na czynności podejmowane przez Pożyczkodawcę, w tym w szczególności nawiązanie jakichkolwiek stosunków prawnych z Użytkownikiem oraz wzajemne rozliczenia stron.
 11. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości Administrator/ Właściciel nie przejmuje odpowiedzialności za działania lub zaniechania na ich podstawie. By potwierdzić aktualność informacji, danych i symulacji należy skontaktować się z wybraną placówką bankową, pozabankową lub instytucją finansową.

IV. Zasady korzystania z Serwisu Getmoney

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

V. Polityka prywatności

 1. Serwis finansowy Getmoney zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Getmoney nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników.
 3. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism dostępnych w serwisie oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych na stronie get-money.pl.

VI. Dane Osobowe

 1. W czasie korzystania z serwisu get-money.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób np. telefonicznie. W przypadku szczegółowych formularzy będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych oraz innych wymaganych danych.
 2. Większość wprowadzanych danych online realizowanych jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, co w sposób wydatny wpływa na ochronę Twoich danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

VII. Cookies (ciasteczka) i szyfrowanie informacji

 1. Podczas wypełniania wniosków rejestracyjnych zostaje otwarty specjalny kanał, szyfrowany technologią SSL, którego podsłuch jest niemożliwy. Za jakość połączenia kanału SSL odpowiada jego operator.
 2. W niektórych przypadkach serwis korzysta z tzw. "cookies", czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera Użytkownika identyfikujących go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Akceptacja Cookies jest wymagana.
 3. Cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Serwis nie odpowiada za nieprawidłowe działanie aplikacji.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do tego, iż mogą wystąpić opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane na pocztę e-mail Serwisu lub odpowiedzi mogą nie być udzielane.
 2. Wszelkie nieprawidłowości dostrzeżone w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego Getmoney mogą być zgłaszane na adres elektroniczny: biuro@getmoney.iq.pl lub admin@get-money.pl.
 3. Reklamy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty ani propozycji nabycia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.