Bank PKO BP - Max Pożyczka - Kredyty - Gotówkowe - Hipoteczne

Spis treści

PKO Bank Polski Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny

Własny Kąt Hipoteczny, to najpopularniejszy kredyt mieszkaniowy w Polsce ze względu na niską ratę i profesjonalne doradztwo. Kredyt mieszkaniowy w PKO BP to pewność istnienia, gwarancja jakości obsługi i bezpieczeństwo transakcji (zakup nieruchomości) na wysokim poziomie. Najcenniejszym z oferty PKO BP, jest kredyt mieszkaniowy w programie „Mieszkanie dla Młodych”.

kredyt hipoteczny

Kredyt mieszkaniowy PKO BP

 • niska marża
 • finansowanie do 80% wartości nieruchomości
 • okres kredytowania - do 35 lat
 • wakacje kredytowe raz w roku (możliwość zawieszenia spłaty jednej raty)
 • atrakcyjne, negocjowane indywidualne warunki cenowe.

Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny PKO Banku Polskiego Własny Kąt Hipoteczny dzięki silnej i stabilnej pozycji to jeden z najpopularniejszych kredytów mieszkaniowych w Polsce oraz najlepszy kredyt hipoteczny wybrany w plebiscycie organizowanym przez Bankier.pl. W czwartej edycji konkursu PKO Bank Polski zdobył największą liczbę pozytywnych opinii w kategorii najlepszy kredyt hipoteczny zajmując I miejsce. Internauci już po raz trzeci w historii plebiscytu docenili kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny PKO Banku Polskiego.

Zalety kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny

 • finansowanie nawet do 80% wartości nieruchomości oraz długi okres kredytowania – aż do 35 lat
 • szybka decyzja kredytowa
 • wakacje kredytowe raz w roku (możliwość zawieszenia spłaty jednej raty)
 • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
 • nawet 20% kwoty kredytu można przeznaczyć na dowolny cel, np. na spłatę zobowiązań finansowych takich jak karta kredytowa lub debet w koncie
 • indywidualne podejście do każdego Klienta
 • możliwość negocjowania indywidualnego oprocentowania w Oddziałach Banku PKO BP
 • minimum formalności – PKO BP nie wymaga dostarczenia odpisu z księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość występuje w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych i transakcja nie dotyczy zakupu na rynku pierwotnym
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy i hospitalizacji wraz z assistance medycznym oraz ubezpieczenia na życie oferowanych przez bank, a przygotowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Przeznaczenie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny

 • budowa, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowa, rozbudowa: domu jednorodzinnego, mieszkania, garażu lub miejsca postojowego, a także budowa domu na działce rekreacyjnej
 • nabycie: domu jednorodzinnego, mieszkania, budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego w celu przebudowy na mieszkalne, działki budowlanej, garażu lub miejsca postojowego
 • przebudowa pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • zmianę lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • zmianę lokatorskiego prawa lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na prawo odrębnej własności
 • spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku
 • refinansowanie kosztów poniesionych na ww. cele
 • inne cele związane z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny w PKO BP to jedyny tak korzystny kredyt mieszkaniowy na rynku!

Kredyt mieszkaniowy Własny Kąt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim — atrakcyjne warunki cenowe, bezpieczeństwo, niskie raty miesięczne — to się liczy. Według 20 ekspertów hipotecznych kredyt mieszkaniowy PKO Banku Polskiego "Własny Kąt" hipoteczny (kredyt hipoteczny), rzeczywiście jest jednym z najlepszych i zarazem najczęściej wybieranych kredytów na zakup nieruchomości w Polsce.

Kredyt hipoteczny PKO BP to gwarancja otrzymania najlepszych warunków na finansowanie do 80% wartości nieruchomości, okres kredytowania do 35 lat oraz wakacje kredytowe — czyli możliwość wnioskowania o zawieszenie spłaty jednej raty kredytu hipotecznego w roku. Sprawdź podstawowe opłaty związane z obsługą Kredytu Własny Kąt hipoteczny oraz sprawdź, czy występują dodatkowe opłaty związane z obsługą Kredytu Własny Kąt hipoteczny.

Kredyt hipoteczny — ważna informacja! Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości. Udzielenie kredytu mieszkaniowe przez PKO BP zabezpieczonego hipoteką, zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyt mieszkaniowy PKO BP — najlepszy kredyt na zakup mieszkania. Sprawdź szczegóły, skorzystaj i kup nowe mieszkanie.