CENTRUM KLIMA S.A.: Korekta raportu bieżącego numer 29/2010: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 października 2010 roku w Wieruchowie

CENTRUM KLIMA S.A.: Korekta raportu bieżącego numer 29/2010: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 22 października 2010 roku w Wieruchowie. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.