Rekomendacja T metodą na zahamowanie przekredytowania klientów

Jak twierdzi Leszek Niemycki, prezes Deutsche Banku, rekomendacja T jest jedną z metod na zahamowanie wzrostu przekredytowania części klientów. Jednocześnie kierunek rekomendacji jest zgodny z tym, jak sektor sam zareagował na pogarszającą się sytuację czytamy w Dzienniku.