Jak działa kredyt studencki, ile kosztuje i jakie warunki trzeba spełnić?

Marek Brocki - .

Kredyt studencki to oferta dla osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie, a nie mają możliwości sfinansowania studiów w inny sposób. Niektóre kierunki absorbują niemal cały czas, praca zarobkowa wydaje się więc niemożliwa. Właśnie dla takich osób powstał produkt bankowy nazywany kredytem studenckim. Oferty tego typu są jednymi z najkorzystniejszych i jednocześnie najtańszych rodzajów wsparcia finansowego. Jakie są warunki kredytowania i czym właściwie jest kredyt studencki?

kredyt studencki

Kredyt studencki to oferta dedykowana osobom, które chcą uzyskać wykształcenie wyższe i potrzebują środków do sfinansowania swojej edukacji. Ze względu na niskie oprocentowanie i odroczenie spłaty, stanowi on idealną opcję wsparcia młodych osób. W praktyce jest to dedykowany studentom kredyt gotówkowy, który wypłacany jest klientowi przez bank w postaci transz. Jej miesięczna wysokość mieści się w przedziale od 400 do 1000 zł i jest wypłacana przez dziesięć miesięcy w ciągu roku akademickiego. Przykładowo więc w trakcie studiów, które trwają pięć lat, można więc liczyć na kredyt o maksymalnej wysokości do 50 tysięcy złotych.

Czym wyróżnia się kredyt studencki na tle pożyczek i kredytów gotówkowych?

Pożyczka studencka udzielana jest wyłącznie osobom, które posiadają status studenta lub doktoranta jednostki, lub uczelni akademickiej. Celem udzielania kredytu studenckiego jest możliwość pokrycia kosztów związanych z edukacją oraz utrzymaniem się w trakcie nauki. Dodatkowym plusem tego rozwiązania finansowego jest fakt, że spłata kredytu studenckiego odroczona jest do dwóch lat po ukończeniu studiów. O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok, a decyzja o jego udzieleniu bądź odmowie udzielenia powinna być wydana do 30 dni od złożenia wniosku.

Kto może ubiegać się o kredyt studencki?

Poprzednie uregulowania odnoszące się do kredytów studenckich wymagały od osoby ubiegającej się o pożyczkę gotówkową, by rozpoczęcie nauki na uczelni wyższej rozpoczęło się przed ukończeniem 25 roku życia. Obecnie warunkiem formalnym, który należy spełnić, żeby ubiegać się o kredyt studencki, jest posiadanie statusu studenta bądź doktoranta uczelni wyższej.

Co więcej, kredyt studencki udzielony może zostać studentowi, który nie ukończył jeszcze 30 roku życia i doktorantowi przed 35 rokiem życia. Przed zawarciem umowy o kredyt studencki, konieczne jest przedłożenie poświadczenia o posiadanym statusie studenta lub doktoranta. Jeszcze jednym ważnym czynnikiem jest nieprzekroczenie w roku ubiegania się o kredyt studencki określonego progu dochodowego na osobę w rodzinie. Obecnie kwota ta wynosi 3000 zł.

Co można sfinansować kredytem studenckim?

Instytucja kredytu studenckiego powstała z myślą o sfinansowaniu edukacyjnej ścieżki osób, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Zgodnie z przeznaczeniem, można pieniędzmi z kredytu studenckiego sfinansować np. zakup pomocy naukowych i podręczników. Zainwestować można w rozwój osobisty lub nawet studia za granicą. Można kredyt studencki przeznaczyć również na utrzymanie i opłacić nim lokum. W praktyce jednak kredytobiorca nie ma obowiązku udowadniać bankowi, na co przeznacza pożyczone środki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pieniądze uzyskane w ramach kredytu studenckiego przeznaczyć na inwestycje, czy inne cele.

Okres kredytowania i wysokość transz

Jeżeli chodzi o okres, na jaki można uzyskać kredyt studencki, w przypadku studentów jest to 6 lat, a doktorantów 4 lata. Podane okresy są okresami maksymalnymi, możliwe jest zatem udzielenie kredytu studenckiego np. na okres 5 lat.

Kredyt studencki wpłaca się w transzach, które mogą opiewać na kwotę od 400 do 1000 zł. Okres wypłacania transz w bieżącym roku wynosi 10 miesięcy i może zostać zawieszony np. w przypadku urlopów lub przerw, które przewiduje regulamin uczelni. Co więcej, zawieszenie wypłaty transz następuje w kilku innych przypadkach takich jak skreślenie z listy studentów lub zawieszenie w prawach studenta.

Kredytodawca zaprzestaje wypłacanie środków także w przypadku ukończenia studiów lub gdy student podczas ubiegania się o kredyt zataił ważne informacje wpływające na możliwość udzielenia kredytu, lub jego wysokość.

Warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o kredyt studencki

Procedura udzielania kredytów studenckich nie jest obwarowana wyśrubowanymi wymaganiami. Niemniej jednak ubiegający się o kredyt studencki kredytobiorca musi spełnić kilka istotnych warunków:

  • kredytu udziela się osobom, które mają status studenta i rozpoczęły naukę przed 30 rokiem życia lub są doktorantami przed 35 rokiem życia;
  • konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego naukę na uczelni wyższej;
  • wymagane jest przedstawienie poręczenia spłaty, które stanowi zabezpieczenie dla banku, poręczycielem może być np. rodzic lub Banku Gospodarstwa Krajowego;
  • przy udzielaniu kredytu obowiązuje kryterium dochodu, obecnie nie może ono przekraczać 3000 zł na członka rodziny.

Osoba ubiegająca się o kredyt studencki musi przedłożyć w banku kilka niezbędnych dokumentów, wśród których są wniosek o udzielenie kredytu, zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta bądź doktoranta, oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie oraz dokument poświadczający zabezpieczenie spłaty kredytu w postaci poręczenia.

Jak wygląda poręczenie kredytu studenckiego?

Instytucje bankowe wymagają od potencjalnego kredytobiorcy poręczenia kredytu, które ma stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązania w przypadku problemów ze spłatą po stronie kredytobiorcy. Zwyczajowo poręczenia takiego udziela rodzic lub członek najbliższej rodziny np. brat, lub siostra.

Warunkiem uznania poręczenia jest odpowiednia zdolność kredytowa osoby poręczającej. Wylicza się ją na podstawie dokumentów, które musi ona dostarczyć bankowi celem weryfikacji. Jeżeli kredytobiorca nie ma możliwości skorzystania z poręczenia krewnych, zabezpieczenia takiego może udzielić Bank Gospodarstwa Krajowego albo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy możliwe jest umorzenie kredytu studenckiego?

Umorzenie kredytu studenckiego możliwe jest w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest umorzenie związane z osiągnięciem bardzo dobrych wyników w nauce. Kredytodawca może anulować spłatę części kredytu studenckiego osobom osiągającym najlepsze wyniki na uczelni. Umorzenie może osiągnąć nawet poziom 50% kwoty kredytu.

Drugim przypadkiem, w którym można umorzyć spłatę zobowiązania, jest szczególnie trudna życiowa sytuacja kredytobiorcy. W takim wypadku umorzeniu podlega całość kredytu studenckiego. Konieczny jest wówczas wniosek kredytobiorcy, a samego umorzenia dokonuje minister do spraw szkolnictwa wyższego.

Kredyt studencki – czy to się opłaca?

Kredyt studencki udzielany jest na preferencyjnych warunkach, a cała procedura jest uproszczona. Niezaprzeczalną zaletą kredytu tego typu jest jego niski koszt. Kredyt studencki to przede wszystkim niskie oprocentowanie W porównaniu do kredytów konsumenckich, pożyczka gotówkowa dedykowana osobom kształcącym się na uczelniach wyższych, jest zdecydowanie tańsza.

Warto wiedzieć, iż oprocentowanie kredytu studenckiego podlega dotowaniu przez państwo, dzięki czemu spłacamy tyle, ile pożyczyliśmy. Dodać do tego musimy jedynie odsetki, które nalicza się dopiero dwa lata po ukończeniu studiów.

Kolejną zaletą kredytu przeznaczonego dla studentów jest odroczenie terminu spłaty kredytu. Daje to kredytobiorcy czas na przygotowanie się do spłaty. W tym czasie może on znaleźć pracę i ustabilizować swoją sytuację finansową. Dodatkowym plusem, dla najlepszych studentów jest możliwość umorzenia połowy kwoty wziętego kredytu studenckiego w związku z osiąganymi dobrymi wynikami w nauce.

W jakich bankach znajdziemy ofertę kredytu studenckiego?

Obecnie studenci i doktoranci mogą ubiegać się o udzielenie kredytu studenckiego w jednym z czterech banków oferujących tego typu produkt bankowy.

Pierwszym z banków jest PKO BP, który rozpatruje wnioski o kredyt studencki bez opłat, jeśli posiadamy tam konto. Prowizja od wypłat wynosi 2% lub 5% w zależności od tego, czy jesteśmy już klientami banku i posiadamy aktywne konto osobiste, np. Konto bez Granic.

Kolejnym bankiem jest Pekao SA, gdzie posiadacze rachunku bankowego mogą liczyć na brak prowizji od wypłaty transzy. Bank Polskiej Spółdzielczości SA z kolei udzielając kredytu, nalicza 1% prowizji od wypłacenia każdej transzy.

Ostatnim bankiem, w którym możemy zaciągnąć kredyt studencki, jest SGB – Bank SA, w którym prowizje wynoszą 1,5% dla osób posiadających konto w tym banku lub 2,5% dla pozostałych kredytobiorców.

Kredyt gotówkowy online a kredyt studencki

Kredyt gotówkowy online to wygodny sposób na pozyskanie pieniędzy do 200 000 zł na dowolny cel. Kredyt studencki to najlepszy sposób na zdobycie środków, gdy chcemy studiować. Nie należy jednak zapominać, że prawie każdy kredyt ma określony koszt, który zmienia się w zależności od czasu na spłaty i kwoty kredytu.