"El Pais": Sarkozy groził wycofaniem Francji ze strefy euro

Na spotkaniu przywódców państw strefy euro 7 maja w Brukseli, poświęconym pakietowi ratunkowemu dla Grecji.