CR Media Consulting może zawrzeć układ z wierzycielami

17 marca 2010r. Sąd Rejonowy (X Wydział Gospodarczy) w Warszawie ogłosił upadłość CR Media Consulting z możliwością zawarcia układu.