CP ENERGIA S.A.: Zwolnienie CP Energia S.A. z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego

CP ENERGIA S.A.: Zwolnienie CP Energia S.A. z obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.