Contact Center i RMC podpisały umowę o współpracy

Contact Center sp. z o.o. i RMC sp. z o.o. zawarły umowę o współpracy, dotyczącą wspólnej realizacji badań marketingowych metodą CATI – wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Celem współpracy jest optymalizacja całego procesu świadczenia usługi badań marketingowych. Kooperacja umożliwi szybszy rozwój oferty, rozszerzenie zakresu i tematyki badań oraz zapewnienie wyższej jakości usług. Firma RMC będzie odpowiedzialna za realizację.