Consortia Złotym Partnerem Cisco Systems

Consortia Sp. z o.o. uzyskała w maju 2010 r. najwyższy poziom partnerstwa Cisco - Gold Certified Partner. Tym samym firma potwierdziła swoje wysokie kompetencje w zakresie sprzedaży i instalacji rozwiązań Cisco oraz wsparcia technicznego.