Comarch ECOD certyfikowanym członkiem ECR Chiny

Comarch ECOD przystąpił do ECR Chiny, oddziału GS1 w Azji. ECR Chiny pracuje nad działaniami zorientowanymi na klienta, dba o zwiększenie efektywności łańcucha dostaw oraz promuje te rozwiązania poprzez swoje akcje informacyjne. Przystąpienie Comarch ECOD do tej organizacji obliguje do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, konferencjach i innych działaniach ECR Chiny. -Dzięki naszej aktywności w ramach organizacji.