Citi na wyprzedaży

Citigroup może zkasięgować do 10 mld dolarów zysku ze sprzedaży bankowi Morgan Stanley swoich oddziałów, zajmujących się działalnością brokerską.