Charytatywny SMS bez VAT: Rządowy projekt bublem prawnym?

Dwa tygodnie temu po spotkaniu premiera z przedstawicielami organizacji pozarządowych przygotowano projekt rozporządzenia, zgodnie z którym SMS-y wysyłane w ramach różnego rodzaju akcji charytatywnych mają zostać zwolnione z podatku VAT. Radość okazała się jednak przedwczesna. Operatorzy zwracają uwagę, że zwolnienie najprawdopodobniej nie obejmie SMS-ów wysyłanych z komórek na kartę (pre-paid).