Certyfikat pozwala na preferencje podatkowe

Certyfikat rezydencji to dokument poświadczający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w danym kraju. Zdaniem ekspertów PricewaterhouseCoopers, od certyfikatu w wielu przypadkach zależy możliwość skorzystania z preferencji podatkowych.