Ceny domów w USA - dzisiaj dane

W zasadzie jedyną niewiadomą pozostaje dla rynku głębokość cięcia. Czy będzie to 50 czy 75 pkt bazowych jest jeszcze sprawą większości w Radzie dla zgłaszanych wniosków.