Celem Unii Europejskiej musi być “wzrost”

Henryka Bochniarz oraz pozostali prezydenci federacji zrzeszonych w BUSINESSEUROPE spotykają się dziś (4 lutego) z władzami UE: Przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuy’em, Przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barrosso oraz Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem, by przedstawić im swój program działań na rzecz przyszłości Unii Europejskiej w latach 2010-2014. Program działań opracowany przez BUSINESSEUROPE.