Business Intelligence pomaga zarządzać siecią restauracji AmRest

Wybrany przez AmRest i wdrożony przez HICRON system SAP Business Intelligence pozwala na bieżąco analizować i raportować dane spływające z różnych systemów informatycznych firmy: SAP ERP, systemu restauracyjnego ‘Micros’ oraz pozostałych. Aby osiągnąć ten cel, firma HICRON opracowała dla AmRest dwie grupy raportów: Brand President – dające pogląd na poszczególne restauracje lub grupy restauracji oraz raporty.