Budujące Laury Testa Communications

Agencja Testa Communications została wyróżniona LAUREM BUILDERA 2009 w kategorii reklama i PR. Kapituła wyróżniła agencję za działalność na rzecz rozwoju branży budowlanej i działających w niej firm. 25 lutego w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, podczas GALI BUILDERA, przyznano wyróżnienia miesięcznika „Builder”- LAURY BUILDERA 2009. Decyzją kapituły wyróżnień tegoroczną nagrodę przyznano agencji Testa Communications.