Brak statusu czynnego podatnika nie pozbawia prawa odliczenia

Na prawo odliczenia VAT nie ma wpływu okoliczność, czy wystawca faktury jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i czy rzeczywiście uiścił podatek.