BPP Professional Education przygotuje księgowych do zmian w MSSF

W związku z kolejnymi zmianami w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej firma BPP Professional Education, największa europejska firma prowadząca szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości, wprowadza cykliczne szkolenia, przygotowujące księgowych na nowelizacje MSSF. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej są coraz powszechniej stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Jednak w związku z dynamicznie rozwijającymi się uregulowaniami prawnymi, ulegają one częstym zmianom.