Bonair SA z AX2009 w Polskiej Ceramice Ogniotrwałej „Żarów”

W ostatnich dniach 2009 roku firma Bonair SA podpisała umowę z Polską Ceramiką Ogniotrwałą „Żarów” SA na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX 2009. System zostanie uruchomiony w obszarach: Finansów, Sprzedaży, Logistyki, WMS, CRM, Produkcji i Planowania. Dodatkowo zostaną dostarczone autorskie moduły firmy Bonair SA: Honoraria do obsługi kadr i płac oraz Formularze do obsługi obowiązkowych formularzy.