Blip narzędziem promocji biznesu

Popularność polskiego Blipa stale rośnie. Obecnie jest już nie tylko popularnym mikroblogiem, ale stanowi jedno z podstawowych narzędzi marketingu internetowego i e-PR. Pozwala zbudować trwałą relację z odbiorcami, partnerami biznesowymi i mediami, a także poznać ich opinie na temat produktu.