Black Pearl Capital S.A. i Runicom S.A. inwestują w operatora serwisów aukcyjnych Welmory Limited

Black Pearl Capital S.A. – fundusz typu private equity notowany na rynku NewConnect – oraz Runicom S.A. – fundusz specjalizujący się w inwestycjach w spółki z branży IT – inwestują w międzynarodowego operatora serwisów aukcyjnych Welmory Limited. Fundusze kupiły po 46.919 udziałów, dających po 4,285% udziału w kapitale zakładowym. Łączne zaangażowanie obu funduszy sięga.