BIK posiada samodzielne uprawnienie do przetwarzania danych dla celów stosowania metod statystycznych

Tak stanowi sentencja ustnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2008 r. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że art. 105 a ust.4 Prawa bankowego stanowi dla BIK samodzielną podstawę prawną do przetwarzania danych, w tym danych o rachunkach zamkniętych, bez zgody klienta banku dla celów stosowania metod statystycznych służących bankom do obliczania wymogów kapitałowych.