BGK będzie mógł udzielać gwarancji i poręczeń

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. BGK będzie mógł udzielać gwarancji i poręczeń.