Bezpieczeństwo, czy korzyść dla środowiska? Dzięki technologii Bridgestone można osiągnąć oba te cele

Korporacja Bridgestone przyjęła globalne podejście do kwestii wpływu opon na środowisko. Podejście to określane jest też terminem „cradle to grave” (od kołyski, aż po grób), co oznacza, że podejście dotyczy całego cyklu życia produktu – począwszy od surowców, przez produkcję i dystrybucję, po eksploatację opony i jej utylizację po zużyciu.