Bez składek za miesiąc po zawieszeniu działalności

W myśl obecnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (weszła w życie 20 września 2008 r.) zawieszenie działalności dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.