Berling S.A. opublikował Prospekt Emisyjny

Berling S.A., lider wśród polskich dystrybutorów maszyn i urządzeń chłodniczych, opublikował Prospekt Emisyjny. Spółka zamierza w najbliższych dniach przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji. W ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oferowanych będzie 4.305.000 akcji serii A i B, natomiast w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych 1.845.000 akcji.