Bardzo złe dane z produkcji przemysłu Węgier

Produkcja przemysłu na Węgrzech spadła w październiku najmocniej od 16 lat, głównie w wyniku recesyjnego spadku popytu na węgierski eksport.