Bardzo dobre wyniki i wzmocnienie siły Nordea Bank Polska w 2009 roku

Nordea Bank Polska SA zakończył 2009 r. zyskiem netto na poziomie 145,2 mln zł, o 6,4 proc. wyższym niż rok wcześniej. W trudnych warunkach rynkowych bank zwiększył skalę działalności w kluczowych segmentach rynku. Suma bilansowa Nordea Bank Polska wzrosła o 30 proc., do ponad 20 mld zł. Wzrost przychodów operacyjnych.