Banki Chin i Węgier obniżyły stopy procentowe

Bank Ludowy Chin obniżył roczną stopę lombardową o 27 pkt bazowych do 5,31 proc., a stopę depozytową do 2,25 proc. (także o 27 pkt). Poziom rezerw obowiązkowych zmniejszono do 0,5 proc.