Bank Pekao S.A. złoży wyjaśnienia przed KNF

Komisja Nadzoru Finansowego ma pilnować, aby bank Pekao S.A. był zarządzany bezpośrednio przez prezesa, a nie był kierowany z zewnątrz czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej w rozmowie Mirosława Kuka z Andrzejem Stopczyńskim, szefem pionu nadzoru bankowego w KNF.