Arctic paper finalizuje przejęcie papierni grycksbo

Arctic Paper S.A., drugi co do wielkości europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie, sfinalizował przejęcie papierni Grycsbo w Szwecji, tym samym realizując jeden ze swoich kluczowych celów strategicznych opisanych w prospekcie emisyjnym. Przejęcie wzmacnia silną pozycję Grupy na europejskim rynku papieru, zwiększając znacząco jej udziały rynkowe.