Angela Merkel kupuje dane osób unikających podatków

Za publiczne pieniądze kupiona zostanie skradziona baza zawierająca dane osobowe majętnych osób, mających swoje konta bankowe w Szwajcarii. Nie polepszy to, i tak już napiętych, stosunków między oboma krajami.