Analiza rynku i perspektywy inwestycyjne - raport roczny Franklin Templeton Investments

Rok 2008 przyniósł rozszerzający się globalny kryzys pewności siebie wśród inwestorów, który pociągnął rynki na niewidziane do tej pory poziomy zmienności rynkowej. Korekta na rynku nieruchomości w USA rozpoczęła się jeszcze przed początkiem roku.