AmRest przejmuje 66% akcji spółki Sfinks

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez AmRest spółki Sfinks. Przedsiębiorcy zajmują się prowadzeniem restauracji.