AmRest korzysta z usług serwisu aplikacyjnego HICRON

Pod koniec marca 2010 roku firma HICRON podpisała umowę z AmRest na realizację usług serwisu aplikacyjnego systemu SAP. Spółka AmRest korzysta także z usługi utrzymania systemu SAP (maintenance) zapewnianego przez konsultantów HICRON. Konsultanci HICRON wspierają pracowników AmRest w bieżącej pracy z systemem SAP we wszystkich obszarach działania systemu: finanse i kontroling, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa.