(akt.) 125 tys. zł kary dla Play za brak cenników

Prezes UKE zarzucił spółce P4 (operatorowi sieci Play), że nie dołącza cenników do umów oraz nie określa sposobu dotarcia do takich informacji w umowach podpisywanych z klientami. P4 chce odwołać się od decyzji UKE.