Akcje Berling S.A. po 7 zł

Berling S.A. informuje, że 23 marca 2010 r. w oparciu o księgę popytu, została ustalona cena emisyjna akcji serii B i cena sprzedaży akcji serii A, która wynosi 7,00 zł za 1 akcję. W związku z ustaloną ceną Spółka planuje pozyskać z emisji akcji 21,0 mln zł, a wartość całej oferty publicznej Berling S.A.