Akademia PARP: szkolenia dla MSP

Sektor mikro, małych i średnich firm nie jest wolny od kryzysu. Pracodawcy zmuszeni są redukować koszty funkcjonowania firm. Pracownicy zastanawiają się, czy dosięgnie ich fala zwolnień. W takiej atmosferze trudno budować przewagę nad konkurencją. W związku z tym Akademia PARP zaoferowała cykl szkoleń e-learningowych dotyczących zarządzania kadrami oraz rozwoju firmy w czasie kryzysu.