Agencja Ratingowa Fitch chwali Polskie przedsiębiorstwa

Agencja Ratingowa Fitch pozytywnie ocenia sytuację ekonomiczną Polski i polskich przedsiębiorstw. Według Agencji w 2010 roku wzrost polskiego PKB wyniesie 2,3%. Fitch spodziewa się także, że sytuacja przedsiębiorstw będzie ulegała stopniowej poprawie. Także zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich okres restrukturyzacji i znacznego cięcia kosztów firmy mają za sobą. Konfederacja Pracodawców Polskich z jeszcze większym optymizmem niż Fitch.