AB S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną

AB S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną. Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4.