9% oraz 7% na lokatach w DnB Nord

Bank DnB NORD oferuje jedną podwójną lokatę. To pakiet, na który składają się: lokata trzymiesięczna o oprocentowaniu stałym 9% w skali roku oraz lokata roczna, której oprocentowanie również jest stałe i wynosi 7%.