894,3 mln zł – tyle zysku netto wypracował LOTOS w 2009 roku

W samym IV kwartale tego roku spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie 225,3 mln zł. W IV kwartale ub. r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy LOTOS wyniosły 4.024,0 mln zł, a zysk operacyjny osiągnął poziom 86,2 mln zł. W stosunku do IV kw. 2008 r. przychody wzrosły o 272,9 mln zł, natomiast zysk operacyjny.