3e dla X-Trade Brokers

3e Software House & Interactive Agency odpowiada za kreację kluczowych elementów kampanii XTB FOREX RACE 2010 na potrzeby Internetu, telewizji oraz prasy.XTB Forex Race 2010 to organizowana co roku przez Dom Maklerski X-Trade Brokers gra inwestycyjna. Zadaniem graczy jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji wirtualnych środków na rynkach walutowym, towarowym i giełdowym.