300 komorników już z dostępem online do ksiąg wieczystych

25 maja Minister Sprawiedliwości podpisał z Krajową Radą Komorniczą porozumienie, które zapewni komornikom sądowym testowy dostęp do aplikacji Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (PD CBDKW). To kolejny krok w informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

W efekcie podpisanego porozumienia dostęp online do ksiąg wieczystych uzyska 300 komorników, czyli 1/3 tego samorządu - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

- Porozumienie ma na celu pilotażowe udostępnienie online danych z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 300 komornikom – powiedział Piotr Kluz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Następnym etapem będzie pełny dostęp do tych danych dla całego samorządu komorniczego – dodał.

Aby uzyskać dostęp przez internet do ksiąg wieczystych, komornicy sądowi będą musieli wystąpić o stosowne uprawnienia do Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek o nadanie uprawnień dostępu składa w imieniu komornika prezes KRK.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, czyli 25 maja br. W okresie testowym dostęp do systemu PD CBDKW będzie bezpłatny. Dostęp przez internet do bazy ksiąg wieczystych powinien ułatwić i przyspieszyć pracę komorników sądowych.