3 mld przypisu, 120 mln złotych zysku i kolejny rekordowy rok dla Grupy EUROPA

Ponad 120 milionów złotych zysku, 3 miliardy złotych nowej sprzedaży (wg PSR) oraz ponad 45 – procentowe zwiększenie sumy bilansowej w stosunku do 2008 roku, to wyniki Grupy EUROPA za 2009 rok. Pomimo spowolnienia gospodarczego, Grupa EUROPA zakończyła ubiegły rok bardzo dobrymi wynikami. Rok 2009 był kolejnym okresem wzrostu wyników finansowych całej Grupy EUROPA.