2009 – dobry rok Śnieżki

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. opublikowała skonsolidowany raport za IV kwartał 2009 roku. Grupa Kapitałowa zamyka rok 2009 z zyskiem netto na poziomie 42,5 mln zł (36,6 mln zł w 2008 roku), co oznacza dynamikę 116,1%. W 2009 roku Śnieżka odnotowała także wzrost zysku na działalności operacyjnej. W raportowanym okresie wyniósł on 61,5 mln zł.