ZUS zaostrzył kryteria mamy najmniej rencistów od 20 lat

W ubiegłym roku liczba rencistów, zmniejszyła się do rekordowych 1,2 mln osób. To najniższy wynik od czasu tranzycji ustrojowej. Rekord pod względem przyznanych rent odnotowaliśmy w 1998 roku, kiedy to beneficjentów świadczenia było 2,7 mln.