Zręczne decyzje rządu wspomagają wzrost PKB

Komisja Europejska prognozuje, że Polska będzie w gronie najszybciej rozwijających się krajów UE. Prognozowany wzrost PKB w 2010 r. to 2,7%. W 2011 roku ma być tylko lepiej, a w podobnym tempie, będą rozwijać się tylko Estończycy, Słowacy i Rumuni.